สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เมื่อปีพุทธศักราช 2534 และเป็นแหล่งศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรป่าไม้หรือทรัพยากรสัตว์ป่า ที่ได้เข้ารวมอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ก็คือพื้นที่ของ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร กาญจนบุรี นั่นเอง

สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ได้ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกาญจนบุรี แต่ความสวยงามของทุ่งใหญ่นเรศวร กาญจนบุรี นี้ก็ไม่ได้โด่งดังเพียงแค่ในจังหวัดเท่านั้น แต่ยังเป็นที่ชื่นชมของนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่างๆ ทั่วโลกที่ต้องการเข้ามาศึกษาความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าที่หาดูได้ยาก อีกด้วย

ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร กาญจนบุรี นั่นถือได้ว่ามีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก โดยทรัพยากรป่าไม้ของพื้นที่แห่งนี้มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์อยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ป่าเต็งรัง ป่าดงดิบ รวมไปถึงป่าเบญจพรรณด้วย ส่วนในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติอย่างสัตว์ป่า ในที่แห่งนี้ก็เป็นหนึ่งในไม่กี่สถานที่ของประเทศไทยที่เป็นแหล่งอนุรักษ์ของสัตว์ป่าสงวนที่ใกล้จะศูนย์พันธุ์ โดยในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร กาญจนบุรี นี้ มีสัตว์สงวนอยู่หลายชนิด เช่น เลียงผา ควายป่า กระซู่ หรือแม้กระทั่งสมเสร็จอาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ด้วย

ที่มาของชื่อทุ่งใหญ่นเรศวร กาญจนบุรี นั้นก็มาจากเมื่อสมัยที่ไทยได้ทำการสู้รบกับพม่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ยกทัพไปตีเมืองพม่า และได้มีการหยุดพักกองทัพที่บริเวณเขตรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้ ก่อนที่จะเดินทางต่อเพื่อไปทำการศึก จึงมีการตั้งชื่อสถานที่บริเวณนี้เพื่อเป็นการยกย่องแก่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร กาญจนบุรี แห่งนี้มีขนาดพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลถึง 2 ล้านไร่ กินพื้นที่กว้างถึง 5 จังหวัดได้แก่ กาญจนบุรี ตาก กำแพงเพชร สุพรรณบุรี และอุทัยธานี ซึ่งถือได้ว่าเป็นเขตรักษาพันธุ์ป่าที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ โดยสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเนื่องมาจากผลงานของนักอนุรักษ์ผู้เสียสละอย่างคุณ สืบ นาคะเสถียร ที่ได้พยายามให้พื้นที่ป่าแห่งนี้ได้รับการปกป้องไปพร้อมกันกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

จุดที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวที่พาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ นั่นก็คือ บริเวณเขาพระฤาษี ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดที่สูงที่สุดของ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร กาญจนบุรี อีกทั้งยังเป็นสถานที่ตั้งของสถานีวิทยุแม่ข่ายที่ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารช่องทางหลักที่เจ้าหน้าที่ใช้สื่อสารกันด้วย และหากคุณสนใจที่จะมาท่องเที่ยว ณ ที่แห่งนี้คุณก็ควรที่นำรถขับเคลื่อนสี่ล้อเข้ามาในพื้นที่ เนื่องจากในบางพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร กาญจนบุรี รถทั่วไปก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้