กาญจนบุรี…ทีนี่มีประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำ

Kanchanaburi-tour

กาญจนบุรีนอกจากจะเป็นจังหวัดที่โดดเด่นในเรื่องของความสวยงามทางธรรมชาติทั้งน้ำตกและภูเขาแล้ว ที่นี่ยังมีประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำ เป็นดินแดนสำคัญแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่คนไทยทุกคนควรหาโอกาสไปเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิต เพื่อย้อนระลึกถึงอดีตและเรียนรู้บทเรียนของสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งประเทศไทยมีบทบาทสำคัญส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์นี้เช่นกัน

เราคงต้องเริ่มต้นกันที่สะพานข้ามแม่น้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี สะพานสายประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 นับเป็นอนุสรณ์ของความโหดร้ายในสมัยสงครามโลกที่กองทัพญี่ปุ่นต้องการสร้างทางรถไฟเพื่อใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ลำเลียงอาวุธสงครามและทหารไปยังพม่า โดยใช้แรงงานจากเชลยศึกสงคราม ซึ่งมีหลายเชื้อชาติ ได้แก่ ชาวอังกฤษ อเมริกัน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฮอลันดา และแรงงานรับจ้างรวมหลายแสนชีวิตมาระดมเร่งสร้างทางรถไฟสายนี้ เมื่อสร้างมาถึงลำน้ำแควใหญ่ก็จำเป็นต้องสร้างสะพานข้าม จึงเป็นที่มาของสะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเร่งก่อสร้างจนสำเร็จในเวลาเพียง 1 เดือน การก่อสร้างทั้งทางรถไฟและสะพานข้ามแค่น้ำแควล้วนต้องใช้ชีวิตเชลยศึกสังเวยคนแล้วคนเล่า เวลาต่อมาสะพานแห่งนี้ถูกระเบิดเสียหาย และรัฐบาลไทยได้ซ่อมแซมและจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ของสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่คงคุณค่ามาจนถึงทุกวันนี้

ความเจ็บปวดของสงครามยังคงไม่จบสิ้นแค่นั้น ที่กาญจนบุรียังมีสุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติรู้จักกันดี โดยเฉพาะบรรดาคนในประเทศที่อยู่ฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ 2 สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรักเป็นที่บรรจุศพบรรดาเชลยศึกที่เสียชีวิตระหว่างสร้างทางรถไฟ ซึ่งมีที่บรรจุศพถึง 6,982 หลุม เหนือหลุมฝังศพทุกหลุมมีแผ่นจารึก ชื่อ อายุ และประเทศของผู้เสียชีวิต ทุกปีที่กาญจนบุรีจะจัดวันที่รำลึกประวัติศาสตร์ถึงผู้เสียชีวิตเฉพาะของคนชาติต่างๆ ทำให้มีคนมาร่วมงานกับเป็นประจำทุกปี เนื่องจากสุสานถูกตกแต่งและจัดวางทัศนียภาพอย่างสวยงาม จึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนนิยมมาเยี่ยมชมและร่วมระลึกถึงเหตุการณ์อันแสนเศร้าสลดของเหล่าเชลยศึกที่ต้องสังเวยชีวิตในสงคราม

เราควรจะปิดท้ายการเรียนรู้ประวัติศาสตร์กาญจนบุรีกันที่พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก และพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ทั้งสองพิพิธภัณฑ์นี้ได้รวบรวมเรื่องราว รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ภาพถ่ายในอดีต เศษซากรถจักรไอน้ำ ลูกระเบิด ยานพาหนะที่ใช้ในสมัยสงคราม การได้มาเยี่ยมชมจะทำให้เราได้เห็นภาพแห่งประวัติศาสตร์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

การได้มาเยี่ยมชมประวัติศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี ทำให้เราได้เห็นร่องรอยความทรงจำอันโหดร้ายของสงคราม และคงช่วยทำให้เราย้อนคิดได้ว่าสันติภาพคือสิ่งที่สวยงามที่สุด และไม่มีผู้คนประเทศไหนบนโลกใบนี้ที่ต้องการสงคราม