ปราสาทเมืองสิงห์ กาญจนบุรี เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรี โดยตั้งอยู่ในพื้นที่ของ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ โดยตัวปราสาทแห่งนี้มีอายุมากถึง 800 ปี ซึ่งปราสาทเมืองสิงห์ กาญจนบุรี แห่งนี้ได้ถูกจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธศาสนสถานของศาสนาพุทธ นิกายมหายาน ในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จึงทำให้ปราสาทแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมของตัวปราสาทที่มีความคล้ายถึงกับปราสาทขอมในประเทศกัมพูชา

ภายในพื้นที่ของปราสาทเมืองสิงห์ กาญจนบุรี ได้มีโบราณสถานอยู่มากมายและมีการแบ่งหมวดของโบราณสถานดังกล่าวให้ผู้ที่สนใจได้ทำการศึกษาง่ายขึ้นด้วย ซึ่งในบริเวณสถานที่แห่งนี้ได้มีการจัดการบริการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวไม่เพียงแค่กับชาวไทยเท่านั้น แต่ยังมีป้ายที่คอยให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมชมสามารถที่จะนำโทรศัพท์มือถือมาทำการสแกน QR CODE ที่มีอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ของ ปราสาทเมืองสิงห์ กาญจนบุรีแห่งนี้เพื่อรับความรู้ต่าง ๆ ได้อีกด้วย

ความน่าสนใจของปราสาทแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ตัวปราสาทเพียงเท่านั้น แต่สถานที่แห่งนี้ยังมีการขุดพบเจอวัตถุโบราณที่มีอายุมากถึง 2,000 ปีอยู่ในพื้นที่ของปราสาทเมืองสิงห์ กาญจนบุรี นี้ด้วย จึงทำให้เจ้าหน้าที่ได้มีการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงศิลปวัตถุโบราณขึ้นในพื้นที่แห่งนี้ด้วย โดยวัตถุโบราณที่ถูกขุดพบส่วนใหญ่นั้น คือ สิ่งของเครื่องประดับที่ทำจากสำริด จำพวกกำไรสำริด ลูกปัดสำริด อาวุธต่าง ๆ เช่น ขวาน รวมไปถึงภาชนะสำริดต่าง ๆ อีกด้วย

พื้นที่ของปราสาทเมืองสิงห์ กาญจนบุรี มีพื้นที่ถึง 600 ไร่ โดยมีกำแพงศิลาแลงล้อมรอบพื้นที่อยู่ทั้งสามด้าน ส่วนอีกด้านหนึ่งนั้นติดกับแม่น้ำแควน้อย จึงทำให้ในด้านมีไม่มีกำแพงมาล้อมรอบเหมือนดังเช่นด้านอื่นๆ ซึ่งพื้นที่ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากขนาดนี้ จึงทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถที่จะทำการศึกษาสำรวจพื้นที่ต่างๆได้หมดทันภายในเวลาที่กำหนด ทางเจ้าหน้าที่จึงมีการจัดทำปราสาทเมืองสิงห์จำลอง ขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมยังปราสาทเมืองสิงห์ กาญจนบุรี แห่งนี้ได้มองเห็นภาพรวมของพื้นที่ขนาดใหญ่ของปราสาทโบราณนี้ ซึ่งปราสาทจำลองนี้จะจัดแสดงอยู่ใกล้กับบริเวณของพิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณของปราสาทเมืองสิงห์ กาญจนบุรีด้วย

หากมีผู้สนใจต้องการที่จะมาท่องเที่ยวยังปราสาทเมืองสิงห์ กาญจนบุรี นี้  ก็สามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมได้ทุกวัน โดยมีค่าธรรมเนียมให้การเข้าชมในอัตราที่แตกต่างกันระหว่างชาวไทยกับชาวต่างชาติ โดยคนไทยนั้นจะเสียค่าเข้าชมในราคา 20 บาท ส่วนชาวต่างชาติในราคา 100 บาท ซึ่งเงินส่วนนี้จะเป็นส่วนช่วยในการนำไปทำนุบำรุงโบราณสถานในพื้นที่ อีกทั้งยังใช้เพื่อจัดหาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่มายังปราสาทเมืองสิงห์ กาญจนบุรี อีกด้วย