หากคุณได้ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างน้ำตก ภูเขา หรือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อย่างสงครามโลกครั้งที่สอง อีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่ง ที่ถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่ได้รับความเคารพนับถือจากผู้คนในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอย่างมาก นั่นก็คือ วัดถ้ำเสือ กาญจนบุรี

วัดถ้ำเสือ กาญจนบุรี เป็นวัดที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัด เนื่องจากความสวยงามของสถาปัตยกรรมต่างๆที่ปรากฏอยู่ภายในวัด ธรรมชาติอันแสนสวยงามที่รายล้อมวัดแห่งนี้อยู่ จนทำให้วัดแห่งนี้เป็นวัดที่ได้รับการกล่าวานว่าเป็นวัดที่สวยงามและมีนักท่องเที่ยวเข้าไปทำการสักการะกันอยู่เป็นจำนวนมาก
จุดเด่นของวัดถ้ำเสือ กาญจนบุรี แห่งนี้นั่นก็คือพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ที่ประดิษฐานอยู่บนเชิงเขาภายในวัด ซึ่งถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี โดยพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวได้ถูกตั้งชื่อว่า พระชินประทานพร ซึ่งหากคุณต้องการที่จะไปนมัสการพระพุทธรูปองค์นี้นั้น คุณจะต้องขึ้นไปบนเชิงเขาโดยขึ้นบันไดที่สูงชันนับร้อยขั้น เพื่อขึ้นมายังที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่ด้านบนนี้ แต่ถ้าหากคุณไม่สามารถที่จะขึ้นบันไดมายังด้านบนนี้ได้ ทางวัดถ้ำเสือ กาญจนบุรีนี้ก็ได้มีบริการ รถรางไฟฟ้า เพื่อพาคุณขึ้นมายังด้านบนโดยคิดค่าบริการเพียง 10 บาทต่อรอบเท่านั้น

ภายในวัดถ้ำเสือ กาญจนบุรีไม่ได้มีเพียงแค่ พระชินประทานองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่อย่างสวยงามเพียงเท่านั้น แต่ก็ยังมี พระเจดีย์เกศแก้วปราสาท ซึ่งเป็นเจดีย์ที่มีความสูงถึง 75 เมตร โดยถูกแบ่งเป็นชั้นทั้งหมด เก้าชั้น โดยที่คุณสามารถขึ้นยังด้านบนเพื่อชื่นชมกับความสวยงามของบรรยากาศโดยรอบของวัดถ้ำเสือ กาญจนบุรี แห่งนี้ได้อีกด้วย ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดสร้าง พระเจดีย์เกศแก้วปราสาทนี้ขึ้นมา ก็เพื่อที่จะจัดทำเป็นสถานที่ในการใช้เก็บพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อให้เป็นที่สักการะ บูชาของผู้ที่นับถือต่อไป

อีกหนึ่งสถานที่ภายในวัดถ้ำเสือ กาญจนบุรี นี้ที่ได้รับการกล่าวถึงจากนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมวัดแห่งนี้ว่ามีความสวยงามแปลกตาเป็นอย่างมาก นั่นก็คือ ตัวพระอุโบสถของวัดถ้ำเสือ กาญจนบุรี เนื่องจากพระอุโบสถของวัดแห่งนี้ได้มีการจัดสร้างเป็นลักษณะทรงแปดเหลี่ยมและประดับประดาไปด้วยลวดลายต่างๆที่สวยงาม ซึ่งอุโบสถแห่งนี้มีชื่อเรียกว่า พระอุโบสถอัฏฐมุข ที่แปลว่า อุโบสถแปดเหลี่ยมนั้นเอง

เมื่อคุณมาถึงวัดถ้ำเสือ กาญจนบุรีนี้แล้วคุณยังสามารถที่จะไปเยี่ยมชมวัดที่มีความสวยงามไม่แพ้กันอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ติดกับวัดถ้ำเสือ กาญจนบุรีนี้ นั่นก็คือ วัดถ้ำเขาน้อย ซึ่งวัดถ้ำเขาน้อยนี้ก็มีสถาปัตยกรรมภายในวัดที่สวยงามแตกต่างออกไป โดยจะเน้นไปที่สถาปัตยกรรมแบบจีน ที่ภายในวัดได้มีการสร้างเจดีย์ที่เป็นลักษณะของเก๋งจีนตั้งตระหง่านอยู่เคียงข้างกับเจดีย์เกศแก้วปราสาทของวัดถ้ำเสือ กาญจนบุรี อีกด้วย