สถานที่ท่องเที่ยวที่ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกจัดไว้เป็นอันดับแรกของรายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดนั่นก็คือ สะพานข้ามแม่น้ำแคว กาญจนบุรี สะพานที่เต็มด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ถูกรวบรวมไว้ในสะพานแห่งนี้ หลังจากที่ได้ผ่านเหตุการณ์ที่สำคัญอย่าง สงครามโลกครั้งที่สองมา และด้วยลักษณะรูปร่างของสะพานที่เป็นสะพานเหล็กจากมลายูที่แตกต่างจากสะพานที่เราพบเห็นได้ทั่วไป จึงทำให้สะพานข้ามแม่น้ำแคว กาญจนบุรี ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

สะพานข้ามแม่น้ำแคว กาญจนบุรีแห่งนี้เป็นหนึ่งในส่วนของทางรถไฟสายมรณะที่ถูกให้จัดสร้างขึ้นในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง เพื่อเป็นเส้นทางในการลำเลียงเสบียงของทหารญี่ปุ่นไปยังประเทศพม่า โดยสะพานแห่งนี้ต้องแลกมาด้วยชีวิตของเหล่าเชลยสงครามเป็นจำนวนมาก เนื่องจากสะพานแห่งนี้ได้มีการเร่งให้สร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้น จึงทำให้คนงานจะต้องงานกันอย่างหนักทั้งวันทั้งคืน จนเชลยจำนวนมากต้องสังเวยชีวิตไปให้กับสะพานข้ามแม่น้ำแคว กาญจนบุรี นี้

สะพานข้ามแม่น้ำแคว กาญจนบุรี แห่งนี้ได้ถูกจัดให้เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพของสงครามโลกครั้งที่สอง อีกทั้งสะพานแห่งนี้ยังเปิดให้ใช้บริการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีรถไฟวิ่งผ่านสะพานแห่งนี้อยู่ โดยจะมีขบวนรถไฟสายท่องเที่ยววิ่งผ่านเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความสวยงามของสถานที่แห่งนี้ทุกวันหยุด แต่ถ้าหากคุณไม่มีเวลาพอที่จะขึ้นรถไฟเพื่อไปเยี่ยมชมตลอดเส้นทางสายนี้ ที่สะพานข้ามแม่น้ำแคว กาญจนบุรี ก็ได้มีการจัดบริการรถรางเพื่อจะนำคุณข้ามสะพานแห่งนี้จากอีกฝั่งไปยังอีกฝั่งหนึ่ง ที่ให้คุณได้สัมผัสถึงบรรยากาศของการขึ้นรถไฟอีกด้วย

หลายท่านที่มายังสะพานข้ามแม่น้ำแคว กาญจนบุรี ก็จะเห็นภาพของแม่น้ำที่ไหลผ่านใต้ล่างของสะพานแต่ก็มีน้อยคนนักที่จะทราบข้อมูลของแม่น้ำสายนี้ โดยแม่น้ำสายดังกล่าวก็คือแม่น้ำแควใหญ่ แม่น้ำซึ่งถือได้ว่าเป็นสายหลักของคนในจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากแม่น้ำสายนี้ได้ไหลจากตอนบนของจังหวัดผ่านตลอดจังหวัดลงมาสู่บริเวณตอนล่าง

ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนจนถึงช่วงต้นเดือนธันวาคมของทุกปี ที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว กาญจนบุรีแห่งนี้ จะมีการจัดแสดงงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควขึ้น โดยจะมีการจัดแสดงความเป็นมาของสะพาน รวมไปถึงประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสงครามครั้งที่สอง ที่ทำให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก ซึ่งจะจัดแสดงในรูปของภาพยนตร์ที่แสดงอยู่ในบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว กาญจนบุรี อย่างเต็มรูปแบบทั้งแสง สี เสียงที่ตระการตาเป็นอย่างมาก ดังนั้นหากคุณมีความสนใจที่จะมาท่องเที่ยวยังสถานที่แห่งนี้ก็สามารถมาเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากสะพานข้ามแม่น้ำแคว กาญจนบุรี เปิดบริการให้เกี่ยวผู้ที่สนใจในทุกวันเลยทีเดียว