สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากของจังหวัดกาญจนบุรี นั่นก็คือ อำเภอสังขละบุรี กาญจนบุรี เนื่องจากภายในอำเภอแห่งนี้ เต็มไปด้วยความหลากหลายของวัฒนธรรมหลายชาติไม่ว่าจะเป็น ไทย พม่า หรือแม้กระทั่งมอญ ซึ่งได้มีการผสมผสานกันอย่างลงตัว อีกทั้งภายในอำเภอแห่งนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่อีกหลายแห่ง ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ สังขละบุรี กาญจนบุรี จึงสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวชมกับความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆภายในอำเภอสังขละบุรี แห่งนี้

อำเภอสังขละบุรี กาญจนบุรี เป็นอำเภอที่อยู่ติดกับชายแดนพม่าโดยมีระยะทางห่างจากตัวเมืองของจังหวัดกาญจนบุรี เป็นระยะทางถึง 215 กิโลเมตรโดยประมาณ ซึ่งด้วยความห่างไกลจากตัวเมืองมากขนาดนี้จึงทำให้วิถีชีวิตของคนในพื้นที่ยังคงวิถีชีวิตแบบเดิมอยู่ ซึ่งเป็นจุดที่ทำให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาความเป็นอยู่ของชาวบ้านในบริเวณนี้

พื้นที่ของ สังขละบุรี กาญจนบุรี นี้ถือ ว่าแบ่งเป็นสองส่วนด้วยแม่น้ำซองกาเลีย ซึ่งถือได้ว่าเป็นแม่น้ำสายหลักของคนที่นี่ โดยแบ่งเป็นฝั่งที่รวบรวมสถานทางราชการต่างๆไว้ในฝั่งเดียวกันซึ่งคนในพื้นที่จะเรียกฝั่งนี้ว่าฝั่งไทย และอีกหนึ่งฝั่งนั้นก็คือ ฝั่งมอญ เนื่องจากในพื้นที่บริเวณนั้นจะมีคนไทยเชื้อสายมอญได้อพยพจากพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาประกอบอาชีพต่างๆในบริเวณนี้กันเป็นจำนวนมาก โดยจุดที่เป็นจุดเชื่อมต่อของทั้งสองฝั่งแม่น้ำเข้ามาหากันนั่นก็คือ สะพานไม้อุตตมะนุสรณ์ หรือที่หลายคนจะคุ้นหูในชื่อของ สะพานมอญ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสะพานไทยที่มีความยาวมากที่สุดในประเทศไทย โดยมีความยาวของสะพานเป็นระยะทางถึง หนึ่งกิโลเมตร และสะพานไม้แห่งนี้นี่เองที่เป็นเหมือนที่ทางหลักที่ได้เชื่อมเอาวิถีชีวิตของคนทั้งสองฝากฝั่งของแม่น้ำให้อยู่ร่วมกันมาเป็นเวลายาวนาน

สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่มายัง สังขละบุรี กาญจนบุรี แห่งนี้ นั่นก็คือ เมืองบาดาล ที่ตั้งอยู่กลางแม่น้ำซองกาเลีย โดยในหน้าแล้งเมืองบาดาลแห่งนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาให้ได้เห็นถึงส่วนต่างๆอย่างชัดเจน โดยเมืองบาดาลแห่งนี้แท้จริงแล้วก็คือ วัดวังก์วิเวการามเก่า นั่นเอง แต่เนื่องจากมีการสร้างเขื่อนเขาแหลมขึ้นบริเวณต้นของแม่น้ำ จึงส่งผลให้น้ำในแม่น้ำได้เข้ามาท่วมในบริเวณวัดแห่งนี้จนทำให้ต้องมาสร้างวัดวังก์วิเวการามในพื้นที่ใหม่ โดยวัดวังก์วิเวการาแห่งใหม่นี่เองก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของ สังขละบุรี กาญจนบุรี เนื่องจากเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปหินอ่อนองค์ใหญ่ ที่ชาวบ้านในพื้นที่เคารพนับถือเรียกกันว่า หลวงพ่อขาว ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนในพื้นที่แห่งนี้ด้วย

ความสวยงามของสถานที่ทองเที่ยวต่างๆใน สังขละบุรี กาญจนบุรี นั้นมีให้คุณได้เข้ามาสัมผัสอีกมาก หากคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องการจะมาพักผ่อนกับวิถีชีวิตที่เรียบง่าย และหลีกหนีจากความวุ่นวายในเมืองใหญ่ สังขละบุรี กาญจนบุรี ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่จะทำให้คุณได้พบกับความสงบเหล่านั้นได้อย่างแน่นอน