ตอนนี้เวลาสาย 9 โมงเศษแล้ว พวกเราเริ่มเก็บสัมภาระและทยอยขนของขึ้นรถกระบะ 4 WD เพื่อเดินทางต่อ เมื่อคืนนี้พวกเราได้เข้าพักกันที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เมื่อดูจากระยะทางบวกกับเรื่องของเวลาแล้วเพื่อนในกลุ่มผู้ชำนาญทางได้แจ้งกับพวกเราชาวคณะว่า จากเวลานี้เรามีเวลาพอที่จะไปเที่ยวสังขละบุรีกันต่อได้ โดยใช้ถนนเส้นทางเดิมหน้าอุทยานเดินทางไปต่อได้ ทุกคนในคณะมีมติเห็นตรงกันว่าสมควรไปอย่างยิ่ง

รถของเราเมื่อออกมาพ้นหน้าเขตอุทยานแล้วก็เลี้ยวซ้ายวิ่งออกมาตามทางหลักจุดมุ่งหมายของพวกเราอยู่ที่ อ.สังขละบุรี ตามเส้นทางที่เป็น ถนนสองเลน วิ่งลัดเลาะชมธรรมชาติป่าเขาสลับกับบรรยากาศริมน้ำที่มาจากเขื่อนซึ่งใช้เวลาไม่นานนักราวๆ เกือบสองชั่วโมงเศษ ก็มีป้ายบอกทางเข้าเขต อ.สังขละบุรี ในช่วงนี้เป็นเขตภูเขาสูงอันตรายต้องใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายบอกอย่างเคร่งครัดเป็นพิเศษ เมื่อผ่านจากเส้นทางภูเขาสูงแล้ว ก็ผ่านเข้าสู่เขต อ.สังขละบุรี เป้าหมายของเราอยากไปกราบสรีรังคารของหลวงพ่ออุตตมะ ณ วัดวังวิเวการาม ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของชาวกระเหรี่ยงและชาวมอญในพื้นที่มานานแล้ว เมื่อเราเดินทางต่อไปถึงยังวัดจึงได้พบกับศาลาหลังใหญ่ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานสรีรังคารของหลวงพ่อ ศาลาหลังนี้เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะไทยกับมอญซึ่งดูสวยงามแปลกตาดี ภายในด้านในศาลาจะเป็นแท่นวางโลงแก้วซึ่งบรรจุสรีรังคารของหลวงพ่ออุตตมะและประดับประดาด้วยเครื่องบูชาศิลปะแบบมอญอย่างสวยงาม และมีพระภิกษุคอยรับเครื่องสังฆทานไทยทานจากญาติโยมซึ่งคอยมาทำบุญอยู่เสมอ ส่วนลานด้านนอกศาลาทางด้านซ้ายจะปรากฏสร้างเจดีย์จำลองพุทธคยาสีทองตั้งเด่นเป็นตระหง่าน ตรงข้ามศาลาจะเป็นวิหารหลวงพ่อขาวซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระหินสีขาวโบราณและมีข้าวของศิลปวัตถุโบราณ รวมถึงของหายากจัดแสดงไว้

หลังจากที่พวกเรากราบไหว้พระจนเสร็จธุระ ณ วัดวังวิเวการามนี้แล้ว จึงย้อนกลับมาทางเก่าเพื่อเดินทางไปยังตลาดด่านเจดีย์สามองค์ อ.สังขละบุรี ระหว่างทางนี้อาจมีการเข้มงวดตรวจตราจากด่านทหารอยู่บ้างเพราะเป็นพื้นที่ชายแดนต้องเฝ้าระวังการทำผิดกฎหมายจากผู้ไม่หวังดีค่อนข้างสูง เมื่อมาถึงตลาดด่านเจดีย์สามองค์ อ.สังขละบุรี เนื่องจากพวกเรามากันในวันธรรมดา ผู้คนอาจจะดูไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่ แต่ก็ทำให้สามารถเดินดูสินค้าได้ค่อนข้างโล่งสบายดี สินค้าส่วนใหญ่ในตลาดนี้จะเป็นสินค้าประเภทพวกศิลปหัตถกรรมพื้นเมือง เครื่องไม้ เครื่องประดับประเภทหิน หยก พลอย ให้พวกเราจับจ่ายซื้อหากันบ้างตามสมควร และก็ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกสำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยว ณ ตลาดด่านเจดีย์สามองค์ อ.สังขละบุรี แห่งนี้ จวบจนเมื่อถึงแก่เวลาอันสมควรแล้วพวกเราจึงพร้อมใจกันเดินทางกลับมายัง อ.ทองผาภูมิ เพื่อหาที่พักและเตรียมเดินทางต่อไป