วัฒนธรรมคือสิ่งที่แสดงออกถึงความเจริญงอกงามของชนชาตินั้นๆ โดยหลงเหลือไว้ให้ปรากฏแก่ลูกหลาน เป็นโบราณวัตถุ โบราณสถานต่างๆ สำหรับในประเทศไทยนั้น มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และแหล่งโบราณคดีที่เก่าแก่ต่างๆ ล้วนแต่อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์หรือสมัยประวัติศาสตร์ จังหวัดกาญจนบุรียังมีแหล่งโบราณคดีมากมายที่รอให้บรรพชนรุ่นหลังได้ชมกัน

watearfall-Kanchanaburi2

 

แหล่งโบราณคดีในจังหวัดกาญจนบุรี สถานที่แห่งแรกนี้หากพูดถึงทุกคนคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนั้นก็คือ “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า” ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี ริมฝั่งแม่น้ำแควน้อย สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งโบราณคดีในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เมื่อ พ.ศ.2503-2505 คณะสำรวจไทย-เดนมาร์ก ได้เข้าไปขุดค้นและได้พบโบราณวัตถุ คือ ภาชนะดินเผา หม้อสามขา ทาสีดำ-น้ำตาล ผิวขัดมัน ตกแต่งด้วยการทาบเชือกด้านล่างหม้อ และยังได้พบโครงกระดูกมนุษย์ ในพิธีฝังศพโดยเอาสิ่งของใส่ไปให้กับผู้ตายด้วย ทำให้พบเครื่องมือต่างๆในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คน เช่น ขวานหินขัด ซึ่งสถานที่แห่งนี้จัดว่าเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ในยุคหินใหม่ เพราะเริ่มมีการเพาะปลูก ตั้งชุมชนใกล้แหล่งน้ำ และอยู่แบบถาวร

watearfall-Kanchanaburi3

สถานที่ที่สองคือ “อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์” เป็นแหล่งโบราณคดีในจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำแควน้อย เขตตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี กรมศิลปากรได้ทำการตกแต่งปราสาทเมืองสิงห์แห่งนี้ตั้งแต่ พ.ศ. 2478 และได้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ใน พ.ศ. 2530 ปราสาทเมืองสิงห์ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธศาสนสถานของศาสนาพุทธ นิกายมหายาน โดยได้พบศิลปกรรมที่สวยงาม คือรูปปั้นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และ นางปรัชญาปารมิตา ปราสาทเมืองสิงห์แห่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่คล้ายกับของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งท่านเป็นนักสร้างปราสาทแบบขอม บริเวณโดยรอบมีกำแพงและคูคันดินเป็นชั้นๆ แนวกำแพงเป็นรูปสี่เหลี่ยม และในอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ยังมีโบราณสถานอีก 4 แห่ง ที่รอให้ทุกท่านไปศึกษาและค้นคว้า ชื่นชมโบราณสถานแหล่งวัฒนธรรมของชาติเราอยู่

watearfall-Kanchanaburi4

สถานที่ต่อมา คือ “เมืองกลอนโด” แต่เดิมเป็นเมืองเก่า มีผู้คนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่รวมกัน แต่อยู่ได้ไม่นานนัก ก็เกิดโรคระบาดผู้คนล้มตาย บ้างก็หนีไป ไปตั้งที่อยู่กันใหม่ที่บ้านเก่าและปราสาทเมืองสิงห์ เคยเป็นป้อมปราการของเขมรโบราณ มีหลักฐานที่เห็นชัดคือ กำแพงเมืองและประตูเมือง เมืองกลอนโด ตั้งอยู่ที่ บริเวณหมู่ 2 บ้านกลอนโด ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

watearfall-Kanchanaburi5

และสถานที่สุดท้ายซึ่งเป็นที่รู้จักและโด่งดังมากอีกแห่งหนึ่ง คือ “เจดีย์ยุทธหัตถี” ที่แห่งนี้เป็นสถานที่สำคัญอย่างมากของประวัติศาสตร์ชาติไทยเรา เป็นที่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงทำยุทธหัตถีกับสมเด็จพระมหาอุปราชา โดยบริเวณรอบๆ เจดีย์แห่งนี้ ได้พบกระดูกของช้าง ม้า และกระดูกของคนมากมาย พร้อมทั้งอาวุธต่างๆที่ยังหลงเหลืออยู่ ลักษณะของเจดีย์แห่งนี้คล้ายๆกับเจดีย์วัดช้าง ในสมัยอยุธยา ทำให้เชื่อว่าเจดีย์แห่งนี้สร้างขึ้นหลังจากที่ไทยได้รับชัยชนะจากพม่า เจดีย์ยุทธหัตถีได้รับการขึ้นเป็นโบราณสถาน ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2539 ภายในอาคารมีการจัดนิทรรศการโดยได้จัดแสดงประวัติความเป็นมาและข้อมูลในศึกสงครามครั้งนั้น เจดีย์ล้อมรอบด้วยป่าละเมาะมีแม่น้ำทวนไหลผ่าน มีพระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกำลังประทับบนหลังช้างอยู่หน้าองค์เจดีย์

หลังจากอ่านแหล่งโบราณคดีในจังหวัดกาญจนบุรีแล้ว คงทำให้หลายๆ คนอยากจะไปชื่นชม ศึกษา และสัมผัสบรรยากาศ ของแแหล่งโบราณคดีในจังหวัดกาญจนบุรีต่างๆ ที่ได้นำเสนอไป โดยแหล่งโบราณคดีต่างๆ นี้ เป็นประวัติศาสตร์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเห็นคุณค่า ความเสียสละ และอารยธรรมที่งดงามของบรรพบุรุษไทย